CZĘSTOTLIWOŚĆ co to jest
Co znaczy częstotliwość? W fizyce zjawiska okresowe, informująca, ile razy zdarzenie albo pełny.

Definicja Częstotliwość

Co to jest CZĘSTOTLIWOŚĆ: rozmiar fizyczna charakteryzująca ruch okresowy albo zjawiska okresowe, informująca, ile razy zdarzenie albo pełny cykl ruchu dokonuje się w jednostce czasu. Jeżeli mamy do czynienia z ruchem periodycznym o okresie T, wówczas częstotliwość f = 1/T. Jednostką cz. jest herz (Hz)

Czym jest częstotliwość znaczenie w Słownik fizyka na C .