Oceń przydatność:

Definicja Ferromagnetyczne domeny

Opis: niewielkie obszary wewnątrz ferromagnetyku różniące się kierunkiem spontanicznego namagnesowania. Ferromagnetyk podzielony na wiele d.f. może na zewnątrz nie wykazywać żadnego namagnesowania, dopiero umieszczenie go w polu magnetycznym porządkuje domeny czyniąc zeń magnes trwały.

Inne pojęcia z fizyki na literę D

Podobne definicje:

  • platyna - pierwiastek chemiczny zVIII grupy układu okresowego; liczba
  • rezonans elektryczny - rezonans, jaki obserwuje się w obwodach drgających, do
  • skalarne pola - przestrzeń, wktórej każdemu punktowi jest przypisana pewna
  • fizyka atomowa - dział fizyki, którego przedmiotem badań są własności
  • opór właściwy - opór stawiany prądowi stałemu przez przewodnik odługości 1

Co oznacza domeny ferromagnetyczne? wytłumaczenie pojęcia.