DRUDEGO MODEL co to jest
Co znaczy Drudego model? W fizyce metali uważana dzisiaj za klasyczną. W m.D. elektrony tworzą w.

Definicja Drudego Model

Co to jest DRUDEGO MODEL: opracowana około 1900 teoria elektronowych właściwości metali uważana dzisiaj za klasyczną. W m.D. elektrony tworzą w metalu gaz elektronowy, gdzie siły odpychające, działające pomiędzy elektronami, skompensowane są poprzez nieujemny ładunek jonów. Wnioski płynące z tego modelu nie znajdują regularnie potwierdzenia w eksperymencie. Stworzył on jednak podwaliny do dalszych badań własności metali

Czym jest Drudego model znaczenie w Słownik fizyka na D .