DYFUZJA co to jest
Co znaczy dyfuzja? W fizyce się koncentracji poszczególnych składników układu wieloskładnikowego. D.

Definicja Dyfuzja

Co to jest DYFUZJA: zdarzenie fizyczne opierające na samorzutnym wyrównywaniu się koncentracji poszczególnych składników układu wieloskładnikowego. D. jest skutkiem bezładnego termicznego ruchu atomów i cząstek ( Browna ruchy) i dzieje się bez makroskopowych ruchów materii. D. skutkuje mieszanie się różnych gazów, cieczy, a również stykających się ze sobą ciał stałych. Prędkość procesu zależy od własności dyfundującej substancji, temperatury, a w pierwszej kolejności od gradientu stężenia dyfundującej substancji. Zobacz także Ficka prawo

Czym jest Dyfuzja znaczenie w Słownik fizyka na D .