DYLATOMETRY co to jest
Co znaczy dylatometry? W fizyce cieplnej ciał stałych albo cieczy. Najprostszy d. jest rodzajem.

Definicja Dylatometry

Co to jest DYLATOMETRY: przyrządy wykorzystywane do badania rozszerzalności cieplnej ciał stałych albo cieczy. Najprostszy d. jest rodzajem śruby mikrometrycznej rejestrującej wydłużenia metalowego pręta. W d. k w a r c o w y c h zmiana wymiaru próbki przenoszona jest przez pręt kwarcowy do układu optyczno-mechanicznego albo elektrycznego, pozwalającego określić przesunięcie pręta. Sporą precyzję pomiaru zapewniają również d. i n t e r f e r e n c y j n e. Obserwuje się w nich zmianę obrazu interferencyjnego ( interferencja światła) tworzonego poprzez promień światła odbity od nieruchomej płytki odniesienia i od jednej z powierzchni badanej próbki

Czym jest Dylatometry znaczenie w Słownik fizyka na D .