ŚWIATŁA DYSPERSJA co to jest
Co znaczy dyspersja światła? W fizyce długości. Przejawia się w zależności współczynnika załamania.

Definicja Dyspersja Światła

Co to jest DYSPERSJA ŚWIATŁA: zależność prędkości światła w ośrodku optycznym od jego długości. Przejawia się w zależności współczynnika załamania światła od jego długości. Efektem d.ś. jest jego rozszczepienie na barwy w zjawiskach załamania, dyfrakcji i interferencji. Zobacz także pryzmat, siatka dyfrakcyjna

Czym jest Światła Dyspersja znaczenie w Słownik fizyka na D .