RÓWNANIE EHRENFESTA co to jest
Co znaczy Ehrenfesta równanie? W fizyce ciągłą przemianę fazową (przemianę fazową drugiego rodzaju.

Definicja Ehrenfesta Równanie

Co to jest EHRENFESTA RÓWNANIE: jedno z równań termodynamiki opisujące wpływ ciśnienia na ciągłą przemianę fazową (przemianę fazową drugiego rodzaju). Zmiana ciśnienia o p przesuwa temperaturę przemiany o T, nie mniej jednak spełniona jest zależność (r.E.):,gdzie - , , Cp odpowiednio zmiany (w trakcie przemiany fazowej) współczynnika rozszerzalności cieplnej, współczynnika ściśliwości i pojemności cieplnej układu (przy stałym ciśnieniu), T - temperatura (bezwzględna), V - objętość układu. R.E. opisuje na przykład przyrost temperatury przemiany ferromagnetyka w paramagnetyk wywołany wzrostem ciśnienia

Czym jest Równanie Ehrenfesta znaczenie w Słownik fizyka na E .