EKRANOWANIE co to jest
Co znaczy ekranowanie? W fizyce pomiarowych przed wpływem pól elektrycznego, magnetycznego.

Definicja Ekranowanie

Co to jest EKRANOWANIE: zabezpieczanie układu, jego części albo urządzeń pomiarowych przed wpływem pól elektrycznego, magnetycznego, elektromagnetycznego albo przed zamianą ciepła z otoczeniem. Do e. przed polem magnetycznym stosuje się materiały z ferromagnetyków o dużej przenikalności magnetycznej - linie zewnętrznych pól magnetycznych zamykają się w znacznej części na ekranie. Ekrany chroniące przed polami elektrycznymi to przewodzące blachy albo siatki będące na potencjale Ziemi albo utrzymywane na innym określonym potencjale. Jako ekrany cieplne stosuje się wszelkiego rodzaju materiały słabo przewodzące ciepło, warstwy powietrzne (jak w termosach) albo warstwy próżniowe. Zobacz także Dewara naczynie

Czym jest Ekranowanie znaczenie w Słownik fizyka na E .