Oceń przydatność:

     

Definicja: Elektromagnes

» źródło pola magnetycznego będące cewką nawiniętą na rdzeń wykonany z ferromagnetyku lub z ferrytu. Pole magnetyczne wytwarzane przez prąd płynący w cewce magnesuje rdzeń, dzięki czemu całkowite pole magnetyczne wytwarzane przez e. jest wielokrotnie wzmocnione. Zmiana kierunku prądu w cewce powoduje zmianę kierunku pola magnetycznego. Jako źródła silnych pól magnetycznych stosowane są e. nadprzewodzące - uzwojenia cewki wykonane są z materiałów nadprzewodzących. Zob. też nadprzewodnictwo.

Inne pojęcia z fizyki na literę E

Podobne definicje:

  • światło - promieniowanie elektromagnetyczne o długościach fali
  • próg słyszalności - minimalne natężenie dźwięku odanej częstotliwości, który
  • siła elektrostatyczna - siła działająca na nieruchomy ładunek elektryczny w polu
  • aeronomia - dział geofizyki zajmujący się budową i własnościami górnych
  • zwilżanie - oddziaływanie cieczy z powierzchnią ciała stałego; miarą z

Co oznacza elektromagnes? wytłumaczenie pojęcia.