ELEKTROLIZY PRAWA FARADAYA co to jest
Co znaczy Faradaya prawa elektrolizy? W fizyce elektrolizą. Pierwsze prawo mówi, iż masa m.

Definicja Faradaya Prawa Elektrolizy

Co to jest FARADAYA PRAWA ELEKTROLIZY: dwa ilościowe prawa odkryte poprzez Faradaya rządzące elektrolizą. Pierwsze prawo mówi, iż masa m substancji wydzielającej się na elektrodzie jest proporcjonalna do przepływającego poprzez elektrolitładunku Q: m = kQ. Jeśli poprzez elektrolit płynie prąd stały onatężeniu I, tom = k I t, gdzie t - czas przepływu prądu. Współczynnik proporcjonalności k, nazywany r ó w n o w a ż n i k i e me l e k t r o c h e m i c z n y m, zależy od składu elektrolitu irodzaju wydzielającej się substancji. Drugie prawo stwierdza, iż równoważniki elektrochemiczne k pierwiastków są proporcjonalne do ich równoważników chemicznych A/z, gdzie A jest masą molową, az- wartościowością danego pierwiastka:.F jest s t a ł ą F a r a d a y a. Jest ona równa ładunkowi, jaki musi przepłynąć poprzez elektrolit, by na elektrodzie wydzielił się równoważnik chemiczny danego pierwiastka: F = 96 485,309 C/mol

Czym jest Elektrolizy Prawa Faradaya znaczenie w Słownik fizyka na F .