FAZA TERMODYNAMICZNA co to jest
Co znaczy faza termodynamiczna? W fizyce własności fizycznych ichemicznych, która kontaktuje się.

Definicja Faza Termodynamiczna

Co to jest FAZA TERMODYNAMICZNA: część układu termodynamicznego jednorodna pod względem własności fizycznych ichemicznych, która kontaktuje się zinnymi częściami układu otakich samych cechach. W razie kryształów poszczególne f.t. różnią się symetrią. Każda f.t. jest trwała wokreślonych warunkach (ciśnienie, temperatura). Różne etapy mogą współistnieć wwarunkach równowagi (na przykład lód zwodą, woda zparą wodną), aliczbę możliwych faz ustala reguła faz Gibbsa

Czym jest faza termodynamiczna znaczenie w Słownik fizyka na F .