Oceń przydatność:

     

Definicja: Zasada fermata

» zasada optyki geometrycznej mówiąca, że ruch światła od punktu A do punktu B odbywa się po takiej drodze, na której czas jej pokonywania jest najkrótszy zmożliwych (zasada mówi co prawda oczasie najkrótszym lub najdłuższym, ale najczęściej spotykamy się ztym pierwszym przypadkiem). Powyższe sformułowanie z.F. jest równoważne stwierdzeniu, że światło zdążając od punktu A do punktu B wybiera najkrótszą drogę optyczną. Z z.F. można wyprowadzić prawa odbicia izałamania światła.

Inne pojęcia z fizyki na literę F

Podobne definicje:

  • diamagnetyk - materiał przejawiający diamagnetyzm
  • krystaliczna struktura - struktura mająca wstanie stałym budowę ouporządkowanym
  • resublimacja - przechodzenie ciała ze stanu gazowego bezpośrednio wstan
  • tantal - pierwiastek chemiczny zV grupy układu okresowego
  • Loschmidta liczba - liczba cząstek gazu doskonałego znajdująca się w1 cm3 tego

Co oznacza Fermata zasada? wytłumaczenie pojęcia.