Oceń przydatność:

     

Definicja: Zasada fermata

» zasada optyki geometrycznej mówiąca, że ruch światła od punktu A do punktu B odbywa się po takiej drodze, na której czas jej pokonywania jest najkrótszy zmożliwych (zasada mówi co prawda oczasie najkrótszym lub najdłuższym, ale najczęściej spotykamy się ztym pierwszym przypadkiem). Powyższe sformułowanie z.F. jest równoważne stwierdzeniu, że światło zdążając od punktu A do punktu B wybiera najkrótszą drogę optyczną. Z z.F. można wyprowadzić prawa odbicia izałamania światła.

Inne pojęcia z fizyki na literę F

Podobne definicje:

  • nośniki prądu - naładowane cząstki biorące udział wprzenoszeniu ładunku
  • Mars - planeta Układu Słonecznego sąsiadująca zZiemią, ośrednicy
  • bateria elektryczna - zespół chemicznych źródeł prądu elektrycznego (ogniw
  • równanie Bragga - Braggów-Wulfa warunek
  • przemieszczenie - wektor będący różnicą wektorów wodzących punktu

Co oznacza Fermata zasada? wytłumaczenie pojęcia.