FERMIEGO DIRACA FUNKCJA co to jest
Co znaczy Fermiego-Diraca funkcja rozkładu? W fizyce układu składającego się z fermionów, na.

Definicja Fermiego-Diraca Funkcja Rozkładu

Co to jest FERMIEGO-DIRACA FUNKCJA ROZKŁADU: funkcja rozkładu f(E) opisująca statystyczne własności układu składającego się z fermionów, na przykład gazu Fermiego, a więc zbioru elektronów swobodnych wmetalach. Ustala ona prawdopodobieństwo obsadzenia stanu energetycznego wwartości E poprzez elektron, innymi słowy, prawdopodobieństwo znalezienia elektronu oenergii E:,gdzie EF - energia (poziom) Fermiego,k - stała Boltzmanna, T - temperatura bezwzględna układu. Zgodnie ztą funkcją rozkładu wtemperaturze zera bezwzględnego wszystkie stany energetyczne do poziomu Fermiego włącznie są obsadzone. W temperaturach wyższych stany wokół EF nie są obsadzone kompletnie, astan Fermiego jest obsadzony zprawdopodobieństwem 50%

Czym jest Fermiego-Diraca funkcja rozkładu znaczenie w Słownik fizyka na F .