FERMIEGO co to jest
Co znaczy Fermiego gaz? W fizyce izachowujących się zgodnie ze statystyką Fermiego-Diraca. G.F. są.

Definicja Fermiego Gaz

Co to jest FERMIEGO GAZ: zestaw identycznych cząstek, nie oddziałujących ze sobą izachowujących się zgodnie ze statystyką Fermiego-Diraca. G.F. są swobodne elektrony wmetalu. Podstawowymi wyznacznikami g.F. jest energia FermiegoEF i odpowiadająca jej temperatura TF spełniająca zależność kTF = EF (k - stała Boltzmanna) EF jest max. energią, jaką może posiadać cząstka g.F. wtemperaturze 0 K. Jeśli temperatura g.F. jest znacząco wyższa od TF, to zachowuje się on jak zwyczajny gaz molekularny

Czym jest Fermiego gaz znaczenie w Słownik fizyka na F .