FERROELASTYCZNOŚĆ co to jest
Co znaczy ferroelastyczność? W fizyce obszarów otej samej symetrii albo osymetriach.

Definicja Ferroelastyczność

Co to jest FERROELASTYCZNOŚĆ: zdarzenie wystę-powania wmateriałach krystalicznychobszarów otej samej symetrii albo osymetriach enancjomorficznych ( enancjomorfizm), różniących się orientacją względem wybranego układu odniesienia. Obszary te tytułujemy domenami ferroelastycznymi. Mogą być one "przełączane" jedne wdrugie dzięki naprężeń mechanicznych. Domeny powstają wwyniku strukturalnej przemiany fazowej, w trakcie której kryształ zmieniając własną symetrię wymienia także układ krystalograficzny, do którego należał; komórka elementarna nowej etapy jest zdeformowana wstosunku do komórki etapy wyjściowej. Przemianę fazową tytułujemy wówczas przemianą ferroelastyczną. Zdarzenie ferroelastyczności bardzo regularnie sprzężone jest ze zjawiskiem ferroelektryczności. Domeny ferroelastyczne różniąsię wówczas również kierunkiem wektorapolaryzacji spontanicznej imogą być "przełączane" nie tylko naprężeniem, lecz również polem elektrycznym. Zobacz także ferroelastyki

Czym jest Ferroelastyczność znaczenie w Słownik fizyka na F .