FILTR ELEKTRYCZNY co to jest
Co znaczy filtr elektryczny? W fizyce biernych (oporników, kondensatorów, cewek indukcyjnych.

Definicja Filtr Elektryczny

Co to jest FILTR ELEKTRYCZNY: fragment obwodu elektrycznego składający się zelementów biernych (oporników, kondensatorów, cewek indukcyjnych), którego zadaniem jest przepuszczanie prądów oczęstościach zawierających się wokreślonym przedziale wartości. Zakres częstości przepuszczanych poprzez filtr to pasmo przepustowe, zakres częstości tłumionych - pasmo tłumieniowe. Z racji na częstości, jakie te pasma obejmują, f.e. dzielimy na: dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe, środkowoprzepustowe iśrodkowozaporowe. F.e. służące są wurządzeniach radiowych, telewizyjnych ielektroakustycznych

Czym jest filtr elektryczny znaczenie w Słownik fizyka na F .