ATOMOWA FIZYKA co to jest
Co znaczy fizyka atomowa? W fizyce atomów icząsteczek. Fundamentem współczesnej teorii atomu.

Definicja Fizyka Atomowa

Co to jest FIZYKA ATOMOWA: dział fizyki, którego obiektem badań są własności fizyczne atomów icząsteczek. Fundamentem współczesnej teorii atomu icząsteczki jest mechanika kwantowa. Do podstawowych metod eksperymentalnych f.a. należy badanie widm emisyjnych iabsorpcyjnych

Czym jest Atomowa Fizyka znaczenie w Słownik fizyka na F .