FOTOOPORNIK co to jest
Co znaczy fotoopornik? W fizyce wpływem promieniowania elektromagnetycznego, wszczególności światła.

Definicja Fotoopornik

Co to jest FOTOOPORNIK: obiekt półprzewodnikowy, którego opór wymienia się pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego, wszczególności światła ( fotoprzewodnictwo). Do budowy f. używa się selenu, krzemu, germanu, atakże związków kadmu, ołowiu iarsenu. Mogą być one używane wurządzeniach fotometrycznych, atakże wautomatyce iw systemach zabezpieczających

Czym jest Fotoopornik znaczenie w Słownik fizyka na F .