DOŚWIADCZENIE HERTZA FRANCKA co to jest
Co znaczy Francka-Hertza doświadczenie? W fizyce potwierdzających istnienie dyskretnych.

Definicja Francka-Hertza Doświadczenie

Co to jest FRANCKA-HERTZA DOŚWIADCZENIE: jeden zpodstawowych eksperymentów fizycznych potwierdzających istnienie dyskretnych (kwantowanych) poziomów energetycznych watomach. Fundamentalnym elementem układu pomiarowego jest lampa elektronowa trójelektrodowa (katoda, siatka, anoda) wypełniona parami rtęci. Najwyższy potencjał jest na siatce, wefekcie czego pomiędzy siatką ianodą powstaje napięcie hamujące. Elektrony, które wzderzeniu zatomami rtęci przekazały im własną energię, nie są wstanie dotrzeć do anody isą przechwytywane poprzez elektrodę. Prąd płynący wobwodzie anody wykazuje szereg maksimów, na podstawie których można określić energię wzbudzenia atomu

Czym jest Doświadczenie Hertza Francka znaczenie w Słownik fizyka na F .