Oceń przydatność:

Definicja Glin

Opis: pierwiastek III grupy układu okresowego (borowce) oliczbie atomowej 13 imasie atomowej 26,9815. Jest to srebrzysty metal, dobrze odbijający światło, bardzo plastyczny, dobry przewodnik ciepła ielektryczności.

Inne pojęcia z fizyki na literę G

Podobne definicje:

  • neutron - obok protonu składnik jądra atomowego. Ładunek n. jest
  • krótkozasięgowe siły - siły jądrowe
  • tensometr - przyrząd służący do pomiaru odkształceń liniowych, jakich
  • przegrzanie - dotyczy fazy ciekłej lub stałej, polega na ogrzaniu danej
  • elektroskop - prosty przyrząd do wykrywania stanu naelektryzowania ciał

Co oznacza glin? wytłumaczenie pojęcia.