SYMETRII GRUPA co to jest
Co znaczy grupa symetrii? W fizyce wszczególności kryształu. Poprzez operacje symetrii rozumie się.

Definicja Grupa Symetrii

Co to jest GRUPA SYMETRII: pełny zestaw operacji symetrii dowolnej figury materialnej wszczególności kryształu. Poprzez operacje symetrii rozumie się operacje przeprowadzające dany kryształ wsamego siebie, mogą to być na przykład: obrót wokół osi (oś obrotu), odbicie wpłaszczyźnie (płaszczyzna symetrii) albo "odbicie" względem punktu (inwersja). Kombinacje tych trzech podstawowych przedmiotów symetrii dają nowe przedmioty symetrii

Czym jest Symetrii Grupa znaczenie w Słownik fizyka na G .