Oceń przydatność:

     

Definicja: Teoria heliocentryczna

» teoria sformułowana przez Mikołaja Kopernika, zgodnie zktórą centralnym ciałem naszego układu planetarnego jest Słońce, adziewięć planet (w tym nasza Ziemia) krąży wokół niego.

Inne pojęcia z fizyki na literę H

Podobne definicje:

  • widmo łukowe - widmo emisyjne wysyłane przez substancję umieszczoną w łuku
  • sedymentacja - osiadanie cząstek fazy rozproszonej ( układ dyspersyjny)
  • tellur - pierwiastek chemiczny zVI grupy układu okresowego
  • quasi-pęd - wielkość charakteryzująca stan quasi-cząstki (elektronu
  • Pauliego zakaz - podstawowa zasada wmechanice kwantowej stwierdzająca, że

Co oznacza heliocentryczna teoria? wytłumaczenie pojęcia.