KATODA co to jest
Co znaczy katoda? W fizyce elektrycznych (elektronów). Z k. elektrony mogą być emitowane do próżni.

Definicja Katoda

Co to jest KATODA: elektroda ujemna, będąca źródłem ujemnych ładunków elektrycznych (elektronów). Z k. elektrony mogą być emitowane do próżni, gazu, elektrolitu, półprzewodnika. Odznacza się k. emitujące elektrony pod wpływem temperatury ( termoemisja), tak zwany t e r m o k a t o d y (żarzone bezpośrednio albo pośrednio), i k. z i m n e, emitujące elektrony bez doprowadzania do nich ciepła. Emisję elektronów zk. zimnej można wywołać: bombardowaniem jej dodatnimi jonami gazu, światłem ookreślonej długości fali ( fotoelektryczne zdarzenie) albo mocnym polem elektrycznym, rzędu 107 V/cm wtzw. emisji autoelektronowej albo polowej

Czym jest Katoda znaczenie w Słownik fizyka na K .