KINETYCZNA TEORIA GAZÓW co to jest
Co znaczy kinetyczna teoria gazów? W fizyce izachowania się układów złożonych z dużej liczby.

Definicja Kinetyczna Teoria Gazów

Co to jest KINETYCZNA TEORIA GAZÓW: teoria oparta na statystycznej metodzie badania właściwości izachowania się układów złożonych z dużej liczby cząstek. Fundamentalnym założeniem k. t. g. jest przyjęcie, iż gaz złożona jest zcząstek albo atomów znajdujących się wnieustannym, chaotycznym ruchu ( ruchy cieplne) iporuszających się pomiędzy kolejnymi zderzeniami ruchem jednostajnym prostoliniowym. Z k. t. g. wynikają trzy istotne wnioski: (1) ciśnienie gazu p jest proporcjonalne do średniej energii kinetycznej Ekśr ruchu postępowego cząstek (p = 2nEkśr/3V, gdzie n - liczba cząstek gazu, V - objętość); (2) średnia energia kinetyczna Ekśr jest proporcjonalna do temperatury gazu (Ekśr= skT/2, gdzie s - liczba stopni swobody cząstki, na przykład 3 dla gazu jednoatomowego, 5 dla dwuatomowego, k - stała Boltzmanna); (3) energia wewnętrzna gazu U zależy tylko od jego temperatury T, nie zależy z kolei od jego objętości (U = s R T N/2, gdzieR - uniwersalna stała gazowa, N - liczba moli gazu)

Czym jest kinetyczna teoria gazów znaczenie w Słownik fizyka na K .