KIUROWCE co to jest
Co znaczy kiurowce? W fizyce promieniotwórczego aktynowców oliczbach atomowych od 96 do 103: kiur.

Definicja Kiurowce

Co to jest KIUROWCE: pierwiastki przejściowe należące do szeregu promieniotwórczego aktynowców oliczbach atomowych od 96 do 103: kiur (Cm), bekerel (Bk), kaliforn (Cf), ajnsztajn (Es), ferm (Fm), mendelew (Md), nobel (No), lorens (Lr)

Czym jest Kiurowce znaczenie w Słownik fizyka na K .