Oceń przydatność:

     

Definicja: Barw koło

» koło, na którego obwodzie ułożone są wsposób ciągły wszystkie odcienie barw wtakim porządku, jaki występuje w widmie optycznym światła białego. Za pomocą k. b. itzw. trójkąta nasyceń (barwa może występować wróżnych stopniach nasycenia) można skatalogować wszystkie występujące wprzyrodzie barwy.

Inne pojęcia z fizyki na literę K

Podobne definicje:

  • skręcanie - wywołanie odkształcenia pręta na skutek przyłożenia do jego
  • liczba Avogadra - Avogadra liczba
  • masa bezwładna - miara bezwładności ciała przejawiająca się wtym, że zmiana
  • makrocząsteczka - cząstka zbudowana zwielu (rzędu nawet setek tysięcy) atomów
  • lambert - jednostka luminancji (jaskrawości), stosowana wkrajach

Co oznacza koło barw? wytłumaczenie pojęcia.