Oceń przydatność:

Definicja Barw koło

Opis: koło, na którego obwodzie ułożone są wsposób ciągły wszystkie odcienie barw wtakim porządku, jaki występuje w widmie optycznym światła białego. Za pomocą k. b. itzw. trójkąta nasyceń (barwa może występować wróżnych stopniach nasycenia) można skatalogować wszystkie występujące wprzyrodzie barwy.

Inne pojęcia z fizyki na literę K

Podobne definicje:

  • gęstość stanów - pojęcie z pasmowego modelu ciała stałego. Jest to stosunek
  • lepkość - zjawisko związane zistnieniem sił tarcia między warstwami
  • widzenie - proces odbierania przez żywe organizmy informacji
  • gazy szlachetne - pierwiastki chemiczne zerowej grupy układu okresowego: hel
  • Comptona zjawisko - rozpraszanie krótkofalowego promieniowania

Co oznacza koło barw? wytłumaczenie pojęcia.