KOMORA JONIZACYJNA co to jest
Co znaczy komora jonizacyjna? W fizyce całkowitej jonizacji wywołanej promieniowaniem ze źródeł.

Definicja Komora Jonizacyjna

Co to jest KOMORA JONIZACYJNA: detektor promieniowania jonizującego. Urządzenie do pomiaru całkowitej jonizacji wywołanej promieniowaniem ze źródeł odużej aktywności. Zazwyczaj to jest naczynie metalowe, wypełnione gazem szlachetnym, mające wewnątrz dwie elektrody. Promieniowanie jonizujące, które wpada poprzez okienko wobudowie, jonizuje gaz, apowstałe jony poruszają się wkierunku elektrod. Napięcie na elektrodach dobiera się tak, by urządzenie pracowało wobszarze nasycenia charakterystyki prądowo-napięciowej. Powstały prąd jonowy mierzy się następnie czułym elektrometrem

Czym jest komora jonizacyjna znaczenie w Słownik fizyka na K .