KOMÓRKA ELEMENTARNA co to jest
Co znaczy komórka elementarna? W fizyce krystalicznej, posiadający pełną symetrię danego kryształu.

Definicja Komórka Elementarna

Co to jest KOMÓRKA ELEMENTARNA: najmniejszy równoległościan, jaki można wybrać dla sieci krystalicznej, posiadający pełną symetrię danego kryształu (prócz symetrii translacyjnej). Poprzez przesuwanie (translacje) k. e. owektor r = na + kb +lc, gdzie n, k, l - dowolne liczby całkowite, a, b, c - fundamentalne wektory translacji (ich długości są długościami krawędzi komórki elementarnej, to są tak zwany stałe sieciowe), , , - kąty pomiędzy tymi wektorami, można odtworzyć całą sieć przestrzenną kryształu. Odznacza się 14 typów k. e., tak zwany sieci Bravaisgo różniących się typem wybranego równoległościanu

Czym jest komórka elementarna znaczenie w Słownik fizyka na K .