POMIARU METODA KOMPENSACYJNA co to jest
Co znaczy kompensacyjna metoda pomiaru? W fizyce napięcia elektrycznego, oporu, temperatury.

Definicja Kompensacyjna Metoda Pomiaru

Co to jest KOMPENSACYJNA METODA POMIARU: sposób pomiaru jakiejś wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego, oporu, temperatury) polegająca na sprowadzaniu do zera różnicy pomiędzy mierzoną wartością awartością znaną tej samej wielkości

Czym jest Pomiaru Metoda Kompensacyjna znaczenie w Słownik fizyka na K .