KONTAKTOWA RÓŻNICA POTENCJAŁÓW co to jest
Co znaczy kontaktowa różnica potencjałów? W fizyce dwóch przewodników jako skutek różnej wartości.

Definicja Kontaktowa Różnica Potencjałów

Co to jest KONTAKTOWA RÓŻNICA POTENCJAŁÓW: różnica potencjałów, jaka powstaje po złączeniu ze sobą dwóch przewodników jako skutek różnej wartości prac wyjścia elektronów zmetalu. Po zetknięciu metali część elektronów zmetalu oniższej pracy wyjścia przechodzi do metalu owyższej pracy wyjścia, wkonsekwencji jeden ładuje się ujemnie, adrugi dodatnio. Między metalami tworzy się podwójna warstwa ładunków (o grubości rzędu 10-10 m), wobrębie której istnieje k. r. p. równa różnicy prac wyjścia podzielonej poprzez ładunek elementarny: 12 = (W1 - W2)/e, gdzie: 12 - różnica potencjałów, W1 iW2 - prace wyjścia zpierwszego idrugiego metalu, e - ładunek elektronu. K. r. p. zależy jedynie od składu chemicznego metalu iod temperatury. K. r. p. powstaje również na styku metal - półprzewodnik. Z racji na to, iż koncentracja nośników prądu (dziur ielektronów) wpółprzewodnikach jest kilka rzędów wielkości mniejsza niż wmetalu, warstwa podwójna ładunku na styku metal półprzewodnik jest znacząco grubsza (rzędu 10-6 m). Wybrane takie warstwy wykazują własności prostujące. Zobacz także złącza prostujące

Czym jest kontaktowa różnica potencjałów znaczenie w Słownik fizyka na K .