KOSMICZNE PROMIENIOWANIE co to jest
Co znaczy kosmiczne promieniowanie? W fizyce Ziemi zprzestrzeni kosmicznej. Rozróżnia się p.k. p i.

Definicja Kosmiczne Promieniowanie

Co to jest KOSMICZNE PROMIENIOWANIE: strumienie cząstek elementarnych i jąderdocierających do Ziemi zprzestrzeni kosmicznej. Rozróżnia się p.k. p i e r-w o t n e (spoza granic atmosfery ziemskiej) i w t ó r n e będące rezultatem oddziaływania promieniowania pierwotnego zjądrami atomów watmosferze. P.k. pierwotne złożona jest w99% z protonów icząstek , w trakcie gdy we wtórnym odnajdujemy dwie składowe: miękką - elektrony ( negatony i pozytony) ifotony, i składową twardą - miony powstałe w trakcie rozpadu mezonów . Pole magnetyczne Ziemi zakrzywia tory cząstek naładowanych, tak więc cząstki omniejszej energii nie osiągają dolnych partii atmosfery, co prowadzi do stworzenia dookoła Ziemi tak zwany pasów radiacji, a więc obszarów oznacznym stężeniu cząstek naładowanych. Najbliższy taki pas (złożony raczej zprotonów) rozciąga się od 600 do 6000 km od powierzchni Ziemi, anad nim (od 20 000 do 60 000 km) rozciąga się pas radiacji zawierający elektrony. Źródłem p. k. pierwotnego oenergiach ponad 1013 eV jest nasza Galaktyka (wybuchy gwiazd nowych isupernowych), z kolei cząstki omniejszych energiach pochodzą raczej ze Słońca

Czym jest kosmiczne promieniowanie znaczenie w Słownik fizyka na K .