KRYSTALOGRAFIA co to jest
Co znaczy krystalografia? W fizyce n ą zajmującą się metodą zewnętrzną kryształów, k. s t r u k t u.

Definicja Krystalografia

Co to jest KRYSTALOGRAFIA: edukacja okryształach. Odznacza się: k. g e o m e t r y c z n ą zajmującą się metodą zewnętrzną kryształów, k. s t r u k t u r a l n ą zajmującą się budową wewnętrzną kryształów, jest to ułożeniem wprzestrzeni jonów, atomów icząstek, k. c h e m i c z n ą badającą zależności pomiędzy strukturą wewnętrzną kryształu askładem chemicznym ik.fizy c z n ą zajmującą się związkami wewnętrznej struktury kryształów zich własnościami fizycznymi

Czym jest Krystalografia znaczenie w Słownik fizyka na K .