KLASY KRYSTALOGRAFICZNE co to jest
Co znaczy krystalograficzne klasy? W fizyce krystalograficzną. Przedmioty symetrii to myślowe.

Definicja Krystalograficzne Klasy

Co to jest KRYSTALOGRAFICZNE KLASY: ekipy przedmiotów symetrii charakteryzujące strukturę krystalograficzną. Przedmioty symetrii to myślowe konstrukcje takie, jak: środek symetrii (oznaczany symbolem C), oś symetrii jedno-, dwu-, trzy-, cztero- isześciokrotna (symbole L1, L2, L3, L4 iL6) ipłaszczyzna symetrii (znak m). Odznacza się 32 k. k. powstałe z podziału kryształów z racji na wszystkie możliwe kombinacje wymienionych przedmiotów symetrii

Czym jest Klasy Krystalograficzne znaczenie w Słownik fizyka na K .