SWOBODY STOPNI LICZBA co to jest
Co znaczy liczba stopni swobody? W fizyce kompletnie położenie danego ciała albo układu. Dowolne.

Definicja Liczba Stopni Swobody

Co to jest LICZBA STOPNI SWOBODY: (1) liczba niezależnych współrzędnych określających kompletnie położenie danego ciała albo układu. Dowolne ciało stałe, obracające się wokół nieruchomego punktu ma na przykład 3 stopnie swobody. By określić jego położenie względem nieruchomego układu, musimy podać 3 współrzędne: dwa cosinusy kierunkowe dowolnej osi przechodzącej poprzez nieruchomy pkt. ciała ikąt obrotu tego ciała wokół tej osi. (2) liczba parametrów ( na przykład ciśnienie, temperatura, objętość), które można zamieniać niezależnie od siebie nie naruszając równowagi układu termodynamicznego

Czym jest Swobody Stopni Liczba znaczenie w Słownik fizyka na L .