LUNETA co to jest
Co znaczy luneta? W fizyce położenia dalekich elementów. L. złożona jest zdwóch układów optycznych.

Definicja Luneta

Co to jest LUNETA: przyrząd optyczny wykorzystywany do obserwacji iwyznaczania położenia dalekich elementów. L. złożona jest zdwóch układów optycznych: obiektywu (dającego rzeczywisty, zmniejszony iodwrócony obraz) i okularu, poprzez który oglądamy obraz zobiektywu jak poprzez lupę. L. a s t r o n o m i c z n e (refraktory, teleskopy), na przykład l. Galileusza il. Keplera, dają odwrócony obraz inie można nimi obserwować elementów na Ziemi. W celu przystosowania l. do oglądania elementów na Ziemi stosuje się dodatkową soczewkę albo układ pryzmatów, by odwrócić obraz zobiektywu. Zwiększenie lunety P wynosi: P = f1/f2, gdzie f1 if2 - ogniskowe obiektywu iokularu. Im większa będzie ogniskowa obiektywu, tym bardziej l. będzie powiększać. Jednak z racji na trudności techniczne wytworzenia soczewek ośrednicach większych niż 1 m, współcześnie buduje się teleskopy zwierciadłowe, wktórych zamiast soczewek stosuje się zwierciadła wklęsłe. Największy teleskop tego typu ma średnicę 6 m. Aktualnie buduje się teleskopy zukładem zwierciadeł ośrednicach przekraczających 10 m. Największy znich (teleskop Kecka na Hawajach) złożona jest z36 ściśle przylegających zwierciadeł

Czym jest Luneta znaczenie w Słownik fizyka na L .