MAGNES NADPRZEWODNIKOWY co to jest
Co znaczy magnes nadprzewodnikowy? W fizyce wykonane są zmateriału nadprzewodzącego.

Definicja Magnes Nadprzewodnikowy

Co to jest MAGNES NADPRZEWODNIKOWY: elektromagnes zrdzeniem ferrytowym, którego uzwojenia wykonane są zmateriału nadprzewodzącego ( nadprzewodnictwo). W wyniku braku oporności wmateriale nadprzewodzącym, wzbudzony wuzwojeniu prąd i natężenie pola magnetycznego wytwarzanego poprzez ten prąd pozostają stałe poprzez dowolnie długi czas. To jest bardzo cenna własność, niestety nie może być używana wpraktyce z racji na spore wydatki utrzymywania układu wdostatecznie niskiej temperaturze. Nadprzewodniki wysokotemperaturowe charakteryzują się niskim polem krytycznym, dlatego także nie znajdują praktycznego wykorzystania jako m.n

Czym jest magnes nadprzewodnikowy znaczenie w Słownik fizyka na M .