MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA co to jest
Co znaczy magnetyczna liczba kwantowa? W fizyce momentu pędu elektronu J na zaznaczony kierunek, na.

Definicja Magnetyczna Liczba Kwantowa

Co to jest MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA: liczba kwantowa określająca rozmiar rzutu całkowitego momentu pędu elektronu J na zaznaczony kierunek, na ogół na kierunek zewnętrznego pola magnetycznego. Może przyjmować 2 J + 1 całkowitych albo połówkowych wartości wzakresie J, J - 1, J - 2, ....- J, gdzie J jest liczbą kwantową określającą rozmiar momentu pędu. Wynika to zfaktu, iż orbity elektronowe watomie mogą przyjmować tylko dyskretne (nieciągłe) orientacje wprzestrzeni

Czym jest magnetyczna liczba kwantowa znaczenie w Słownik fizyka na M .