STRUKTURA MAGNETYCZNA co to jest
Co znaczy magnetyczna struktura? W fizyce m. opisuje się podając uśrednioną wczasie mikroskopową.

Definicja Magnetyczna Struktura

Co to jest MAGNETYCZNA STRUKTURA: przestrzenny rozkład momentów magnetycznych wkryształach. S.m. opisuje się podając uśrednioną wczasie mikroskopową gęstość momentu magnetycznego M(x,y,z). Dla paramagnetyków idiamagnetyków M(x,y,z) = 0, dla ferromagnetyków różni się od zera. Dla ferromagnetyków badany jest także rozkład spontanicznego namagnesowania wtemperaturach niższych od temperatury Curie. W tym przypadku są możliwe dwa typy struktury: atomowa idomenowa, zktórych pierwsza odpowiada rozkładowi atomowych momentów magnetycznych wwęzłach sieci, adruga odpowiada rozkładowi domen oróżnej orientacji wobjętości próbki

Czym jest Struktura Magnetyczna znaczenie w Słownik fizyka na M .