MAGNETYCZNE STARZENIE co to jest
Co znaczy magnetyczne starzenie? W fizyce postępująca wmiarę upływu czasu. Zmiany te wynikają ze.

Definicja Magnetyczne Starzenie

Co to jest MAGNETYCZNE STARZENIE: zmiana własności magnetycznych materiału ferromagnetycznego postępująca wmiarę upływu czasu. Zmiany te wynikają ze zmian struktury domenowej, które mogą być odwracalne. Struktura domenowa może ulegać zmianie w konsekwencji zmian struktury krystalicznej, wahań temperatury czy także czynników mechanicznych (uderzeń). Przy zmianach struktury domenowej powtórne namagnesowanie skutkuje, iż indukcja magnetyczna próbki wraca do poprzedniej wartości. Inne zmiany - nieodwracalne - mogą wynikać ze zmiany struktury atomowej, która przebiega szybciej wpodwyższonej temperaturze

Czym jest magnetyczne starzenie znaczenie w Słownik fizyka na M .