MAGNETYZM co to jest
Co znaczy magnetyzm? W fizyce ładunkami elektrycznymi. Wszystkie ciała wmniejszym albo większym.

Definicja Magnetyzm

Co to jest MAGNETYZM: zespół zjawisk fizycznych związanych zporuszającymi się ładunkami elektrycznymi. Wszystkie ciała wmniejszym albo większym stopniu wykazują własności magnetyczne. Poruszający się ładunek jest źródłem pola magnetycznego, przez które oddziałuje na inne poruszające się ładunki. W ramach fizyki klasycznej nie można objaśnić zjawiska namagnesowania ciał, czyni to dopiero mechanika kwantowa. M. wiąże się zkwantową naturą stanów atomu. Wielkością charakteryzującą własności magnetyczne ciał jest podatność magnetyczna . Z racji na jej rozmiar wyróżniamy: diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki. Diamagnetyzm wykazują wszystkie ciała, może jednak być on zdominowany poprzez silniejszy sukces paramagnetyzmu

Czym jest magnetyzm znaczenie w Słownik fizyka na M .