GRAWITACYJNA MASA co to jest
Co znaczy masa grawitacyjna? W fizyce grawitacyjne (prawo powszechnego ciążenia Newtona), wktórym.

Definicja Masa Grawitacyjna

Co to jest MASA GRAWITACYJNA: rozmiar występująca we wzorze określającym wpływ grawitacyjne (prawo powszechnego ciążenia Newtona), wktórym siła oddziaływania grawitacyjnego jest proporcjonalna do iloczynu oddziałujących mas iodwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. M. g. jest źródłem pola grawitacyjnego onatężeniu proporcjonalnym do jej wartości. M. g. równa jest masie bezwładnej

Czym jest Grawitacyjna Masa znaczenie w Słownik fizyka na M .