MAXWELLA BOLTZMANNA FUNKCJA co to jest
Co znaczy Maxwella-Boltzmanna funkcja rozkładu? W fizyce znajdują się wzadanych przedziałach.

Definicja Maxwella-Boltzmanna Funkcja Rozkładu

Co to jest MAXWELLA-BOLTZMANNA FUNKCJA ROZKŁADU: funkcja podająca liczbę cząstek, których współrzędne ipędy znajdują się wzadanych przedziałach wartości. Funkcja ta opisuje układ makroskopowy będący wrównowadze termodynamicznej, podlegający statystyce klasycznej, jest to układ, wktórym cząstki są rozróżnialne, aelementarna komórka fazowa (obiekt objętości wprzestrzeni współrzędnych ipędów) może mieć dowolną objętość.dN(v,r) = expdvdr,gdzie N(v, r) - liczba cząstek ozadanej energii, u- potencjał chemiczny, T - temperatura, k - stała Boltzmanna, e = 1/2mv2 + U(r) - energia całkowita (kinetyczna+ potencjalna U(r) zależna od położenia)

Czym jest Maxwella-Boltzmanna funkcja rozkładu znaczenie w Słownik fizyka na M .