ROZKŁADU FUNKCJA MAXWELLA co to jest
Co znaczy Maxwella funkcja rozkładu? W fizyce prędkości należą do przedziału (v, v + dv): , gdzie N.

Definicja Maxwella Funkcja Rozkładu

Co to jest MAXWELLA FUNKCJA ROZKŁADU: funkcja określająca liczbę cząstek dN (v), których składowe prędkości należą do przedziału (v, v + dv):,gdzie N - liczba wszystkich cząstek, m - masa cząstki, T - temperatura, k - stała Boltzmanna. M.f.r. opisuje układ będący wrównowadze termodynamicznej ipodlegający statystyce klasycznej

Czym jest Rozkładu Funkcja Maxwella znaczenie w Słownik fizyka na M .