Oceń przydatność:

     

Definicja: Energia mechaniczna

» energia, jaką może posiadać ciało (układ mechaniczny). Może to być energia kinetyczna, jeśli ciało się porusza, lub energia potencjalna, jeśli inne ciało wywiera na niego pewną siłę, albo gdy ciało jest zdeformowane (energia potencjalna sprężystości).

Inne pojęcia z fizyki na literę M

Podobne definicje:

  • diament - jedna z alotropowych ( alotropia) odmian węgla, występująca
  • skalarne pola - przestrzeń, wktórej każdemu punktowi jest przypisana pewna
  • Poisson, Simeon Denis - francuski fizyk imatematyk, profesor Sorbony, członek
  • przekaźnik - urządzenie służące do budowania automatycznych układów
  • Bartletta siły - siły jądrowe

Co oznacza mechaniczna energia? wytłumaczenie pojęcia.