METALE co to jest
Co znaczy metale? W fizyce się połyskiem metalicznym, są nieprzezroczyste, wykazują sporą.

Definicja Metale

Co to jest METALE: dobre przewodniki ciepła ielektryczności. Charakteryzują się połyskiem metalicznym, są nieprzezroczyste, wykazują sporą plastyczność. Charakterystyczną dla m. właściwością jest zależność ich oporności od temperatury, mianowicie ze wzrostem temperatury oporność wzrasta. W metalicznych ciałach stałych elektrony walencyjne tworzą gaz elektronowy; obecność tego gazu wyjaśnia dobre przewodnictwo cieplne ielektryczne, jak także decyduje ostrukturze krystalicznej, sprężystości iniekierunkowym charakterze wiązania metalicznego. Wzależności od budowy krystalicznej dany pierwiastek może być metalem, izolatorem albo półprzewodnikiem, na przykład węgiel wstrukturze grafitu ma własności metaliczne, aw strukturze diamentu jest izolatorem albo półprzewodnikiem

Czym jest metale znaczenie w Słownik fizyka na M .