MIKRO co to jest
Co znaczy mikro? W fizyce jednostki podstawowej będącej jej jedną milionową częścią, na przykład 1m.

Definicja Mikro

Co to jest MIKRO: przedrostek służący do ustalenia podwielokrotności jednostki podstawowej będącej jej jedną milionową częścią, na przykład 1m = 10-6 m

Czym jest Mikro znaczenie w Słownik fizyka na M .