MIKROMETR co to jest
Co znaczy mikrometr? W fizyce zdokładnością do 0,01 mm. Używana jest wnim proporcjonalność.

Definicja Mikrometr

Co to jest MIKROMETR: narzędzie pomiarowe, wykorzystywane do pomiaru długości zdokładnością do 0,01 mm. Używana jest wnim proporcjonalność przesunięcia śruby do kąta obrotu. Przy pełnym obrocie oś śruby przesuwa się ojedną podziałkę, co odpowiada w większości służących konstrukcji odległości 0,5 mm. Liczba działek na bębnie wynosi na ogół 50, więc wartość jednej działki na bębnie odpowiada 0,01 mm

Czym jest Mikrometr znaczenie w Słownik fizyka na M .