MIKROPROJEKTOR JONOWY co to jest
Co znaczy mikroprojektor jonowy? W fizyce rozdzielczej sięgającej 3 . Odwzorowaniu podlega ciało.

Definicja Mikroprojektor Jonowy

Co to jest MIKROPROJEKTOR JONOWY: bezsoczewkowe urządzenie obardzo dużej umiejętności rozdzielczej sięgającej 3 . Odwzorowaniu podlega ciało stałe uformowane wkształcie ostrza opromieniu krzywizny rzędu 1000 . Do ostrza przykładane jest pole elektryczne odużym natężeniu. Atomy gazu roboczego (wodór albo hel przy ciśnieniu 10-3 Tr), które ulegają jonizacji wmiejscach, gdzie natężenie pola elektrycznego osiąga największą wartość (krawędzie ścianek krystalicznych), dają obraz badanej powierzchni. Powstałe jony są przyspieszane wkierunku ekranu luminescencyjnego albo płytki zbudowanej zpowielaczy elektronowych pozwalających obserwować obraz odwzorowywanej powierzchni. Jasne punkty na tym obrazie odpowiadają w najwyższym stopniu wyeksponowanym atomom

Czym jest mikroprojektor jonowy znaczenie w Słownik fizyka na M .