co to jest
Co znaczy moc? W fizyce dL/dt. Jednostką mocy jest wat (skrót W) 1W = 1J/1s. M. jest szybkością.

Definicja Moc

Co to jest MOC: rozmiar zdefiniowana jako pochodna pracy L po czasie t, P = dL/dt. Jednostką mocy jest wat (skrót W) 1W = 1J/1s. M. jest szybkością wykonywania pracy

Czym jest Moc znaczenie w Słownik fizyka na M .