MOMENT BEZWŁADNOŚCI co to jest
Co znaczy moment bezwładności? W fizyce sztywnej względem wybranej osi obrotu. W razie jednorodnej.

Definicja Moment Bezwładności

Co to jest MOMENT BEZWŁADNOŚCI: odpowiednik masy wprzypadku opisu ruchu obrotowego bryły sztywnej względem wybranej osi obrotu. W razie jednorodnej bryły sztywnej m. b.: I =ĺmir2i , gdzie mi - masa i-tego elementu bryły sztywnej, ri - odległość owego i-tego elementu od osi obrotu. M. b. jest wielkością tensorową, dla jego ustalenia musimy podać tabelę dziewięciu współczynników; wprzypadku symetrycznej bryły sztywnej liczba współczynników ulega redukcji, adla kuli wystarcza jeden

Czym jest moment bezwładności znaczenie w Słownik fizyka na M .